3 Aylık Simental Buzağı Fiyatları

Bu içeriğimizde 3 aylık simental buzağı fiyatları hakkında bilgiler verdik.

Buzağı terimi ineklerin doğumundan sütten kesilmesine kadar olan süreci karşılamak için kullanılır. Bu hayvanlar daha çok et ve süt veriminden yararlanılmak istenen ırkların yavrularıdır ve eti yada sütünden yararlanmak için büyütülürler. Buzağılar ırklarının büyüme performansına bağlı olarak günlük 600 – 700 gram canlı ağırlık kazanmaları sağlanırsa 12 haftada 90 – 100 kilogram canlı ağırlığa ulaşabilmektedirler. Simental buzağı fiyatları 2024 yılında 7000 TL’dir.

3 Aylık Simental Buzağı Fiyatları 2024

Erzurum ve Karadeniz’de süt verimi ve et verimi için beslenen anavatanı İsviçre olan bu ırkın buzağıları iklime kolay adapte olan, yüksek döl verimliliğine sahip, sağlık problemleri az, uzun ömürlü hayvanlardır. 2024 yılında fiyatları 7000 TL’dir.

3 Aylık Buzağı Özellikleri

Buzağılar ineklerin sütlerini içtikleri için ekonomik açıdan erken sütten kesilirler. Bu hususta bilinmesi gereken doğum sonrasında ineğin ilk sütü olarak bilinen kolostrumun buzağıya içirilmesidir. Bu süt oldukça besleyici olup buzağıları hastalıklardan korumaya yardımcı olacak bileşimleri içerir. Bu ağız sütünü buzağının ayağa kalmasını beklemeden en geç 1 saat içinde içirmelisiniz buzağı doğumundan 6 saat sonrasına kadar en az 2 litre ağız sütü içmelidir, 8 saat sonrasında ise yine bu miktarda kolostrum yeniden verilmelidir. Bilinmesi gereken diğer husus; verilen kolostrumdan  3-4 saat sonra ılık ve temiz su verilmesidir.

Diğer çiftlik hayvanı fiyatları için tıklayın;

Buzağıların sütten kesilmesi ülkemizde genellikle 5. hafta ve 8. haftalar arasında olmaktadır. Buzağıyı sütten kesme birden olabileceği gibi kademeli olarak da yapılabilir eğer buzağınız çok fazla süt tüketiyorsa kademeli olarak kesmeniz daha doğru olacaktır. Bu hususta dikkat edilecek nokta, sütten kesilmesi planlanan buzağının bu süreçte günlük 700 gr buzağı başlangıç yemi tüketiyor olmasının gerekliliğidir. Buzağı yemine alıştırmaya doğumu takip eden 4, günde yavaş yavaş başlanmalıdır, buzağıyı yeme alıştırmak için önüne kuru ot ve yonca da konulmalıdır. Bu buzağıyı yeme alıştırmanın yanı sıra buzağılarda sağlıklı rumen oluşumuna da katkı sağlayacaktır.

3 Aylık Simental Buzağı Fiyatları 2024
Yavru Simental Fiyatları7.000 TL
Dişi Simental Fiyatları45.000 TL
Erkek Simental Fiyatları45.000 TL

Eğer mevsim soğuk seyrediyorsa ve buzağılar sağlık problemleri yaşıyorsa sütten kesme sürecinin 8. haftaya kadar uzatılmalıdır. Erken sütten kesilen buzağılar süt yanıklığı adı verilen gelişim yavaşlığı gösterir, bu buzağılar yaşıtlarına göre daha cılızdırlar ve verimi düşürürler. Buzağı 3. ayını doldurana kadar karma yem ve kuru ot – yonca gibi besinlerle beslenmelidir.

3 Aylık Buzağı Fiyatları Ne Kadar?

Buzağılara kaba yem verilmezse buzağılar altlık tüketebilirler, Altlıklar kötü kalitede toprak ve hastalıklara neden olabilecek mikroorganizmalar barındırdıkları için dikkat edilmeli ve buzağılar kaliteli kuru ot tüketmeleri sağlanmalıdır. Kaliteli ot olarak kuru yonca uzmanlar tarafından tavsiye edilse de bulunamadığı durumlarda taze iken biçilmiş baklagillerin veya buğdaygillerin kuru otları verilebilir ancak kuru otların miktarına da dikkat edilmelidir fazla miktarda kuru ot tüketen buzağı başlangıç yemini sınırlandıracaktır. Yeşil ot verirken kuru ota göre fazla miktarda su bulundurdukları bilinmeli bunun da enerjiyi kısıtladığı hatırda tutulmalıdır. Buzağı başlangıç yemleri seçilirken kaba olarak kırılmış hammaddelerin olduğu 4,5 – 5 mm çaplı peletler tercih edilmelidir.

Buzağıların canlı ağırlıkları artarken verilen süt miktarı  arttırılmamalıdır, verilen süt miktarının artması tüketilen kesif yem miktarını azaltacaktır ve işkembelerinin gelişmesini engelleyecektir. Buzağının sütten kesilmesine karar vermenizi sağlayacak gösterge ise buzağıların bir birini takip eden üç günde 800 – 1000 gram buzağı başlangıç yemi tüketiyor olmalarıdır. Buzağılar süt fiyatlarına ve büyüme performanslarının yeterliliğine göre 35 – 63 günlük yaşlar arasında sütten kesilebilirler.

3 aylık buzağı fiyatları 2024 yılında 7.000 ile 10.000 aralığında değişen tutarlardan alıcı bulmaktadır.